Skip to main content

Chính sách về quyền riêng tư

Bảo vệ dữ liệu rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của bạn. Sau đây, chúng tôi muốn cho bạn biết chúng tôi xử lý dữ liệu nào khi nào, cho mục đích nào và dựa trên cơ sở pháp lý nào.

Theo các nghĩa vụ thông tin của chúng tôi theo Quy định bảo vệ dữ liệu cơ bản (DS-GVO), Đạo luật bảo vệ dữ liệu liên bang (BDSG) và Đạo luật Telemedia (TMG), điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ nhất có thể về chức năng của các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp và cách thức đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.


1. Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân theo nghĩa của Mục 7, Điều 4 của DS-GVO:

schwa-medico, Medizinische Apparate, Vertriebsgesellschaft mbH
Đức

Giám đốc Điều hành: Dr. iur. Roger Pierenkemper, Sebastian Feist

Số điện thoại: +49 6443 8333 - 0
Fax: +49 6443 8333 – 155


2. Người liên hệ về vấn đề bảo vệ dữ liệu

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc các quyền của bạn liên quan đến bảo vệ dữ liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

schwa-medico, Medizinische Apparate, Vertriebsgesellschaft mbH
- Rechtsabteilung und Datenschutz -
Wetzlarer Straße 41-43
35630 Ehringshausen
Đức

Nhân viên bảo vệ dữ liệu: Sibylle Wirth

E-mail: datenschutz [at] schwa-medico.de
Fax: +49 6443 8333 - 136


3. Dữ liệu cá nhân là gì

Theo Mục 1, Điều 4 của DS-GVO, dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng được. Thể nhân có thể nhận dạng được định nghĩa là thể nhân có thể được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp, cụ thể là bằng cách gán cho một định danh như tên, số khách hàng, dữ liệu vị trí, nhận dạng trực tuyến hoặc các đặc điểm khác.

Trong DS-GVO, đối tượng này được gọi là "chủ thể dữ liệu". Bạn có thể tìm thấy thông tin bổ sung tại Mục 1, Điều 4 của DS-GVO.


4. Dữ liệu khi truy cập trang web này

4.1 Lưu trữ và tệp nhật ký

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, máy chủ web của chúng tôi sẽ tự động thu thập dữ liệu và thông tin từ hệ thống thiết bị của bạn và lưu trữ nó trong các tệp nhật ký máy chủ. Dữ liệu này được trình duyệt tương ứng của bạn tự động chuyển khi bạn truy cập trang web của chúng tôi:

 • Dấu thời gian của cuộc gọi trang theo yêu cầu đến máy chủ web
 • URL của trang web đã truy cập
 • Nhập và phiên bản của trình duyệt bạn sử dụng
 • hệ điều hành được trình duyệt của bạn truyền cho chúng tôi
 • Địa chỉ IP của máy tính của bạn bị che, tức là octet cuối cùng bị 0.

Mục đích của quá trình xử lý này là làm cho trang web của chúng tôi có thể truy cập được từ thiết bị bạn đang sử dụng và để cho phép trình bày tốt nhất có thể bằng các biện pháp thích ứng. Hơn nữa, chúng tôi sử dụng dữ liệu này để tối ưu hóa trang web và đảm bảo an ninh hệ thống. Việc đánh giá dữ liệu này cho mục đích tiếp thị sẽ không diễn ra.
Cơ sở pháp lý cho việc xử lý là Điều 6 (1), Mục f) DS-GVO. Chúng tôi có lợi ích chính đáng trong việc giới thiệu cho bạn một trang web được tối ưu hóa cho trình duyệt của bạn và cho phép truyền tín hiệu giữa máy chủ của chúng tôi và thiết bị đầu cuối của bạn. Việc truyền tín hiệu như vậy đặc biệt yêu cầu xử lý địa chỉ IP của bạn.
Dữ liệu được lưu trữ trong 10 ngày, các bản ghi cũ hơn sẽ tự động bị ghi đè. 
Người nhận dữ liệu là máy chủ lưu trữ của chúng tôi, người làm việc cho chúng tôi trong phạm vi thỏa thuận dữ liệu đơn đặt hàng:

Platform.sh GmbH
Đức

Để biết thêm thông tin về bảo vệ dữ liệu tại Platform.sh, vui lòng truy cập https://platform.sh/privacy-policy/.
Họ có quyền phản đối. Bạn có thể khẳng định quyền này bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp cho công ty của chúng tôi.

4.2 Mạng phân phối nội dung (Content Delivery Network, CDN)

Để có sự cung cấp tốt nhất có thể của trang web này, chúng tôi sử dụng dịch vụ CDN, Fastly. Vận hành nhanh các máy chủ trên toàn thế giới để phân phối lưu lượng truy cập mà cho phép phân phối trang web này (Mạng phân phối nội dung) nhanh chóng và an toàn. Điều này được liên kết với máy chủ lưu trữ web của chúng tôi thông qua DNS. Về mặt kỹ thuật, luồng thông tin giữa trình duyệt của bạn và trang web của chúng tôi được định tuyến qua mạng Fastly. Điều này cho phép cung cấp trang web nhanh chóng và lọc lưu lượng độc hại bằng cách phân tích lưu lượng. Nhanh chóng sử dụng cookie hoặc các công nghệ khác để nhận dạng người dùng Internet. Không có sử dụng ngoài mục đích đã mô tả.
Cơ sở pháp lý cho việc xử lý là Điều 6 (1), Mục f) DS-GVO. Chúng tôi có lợi ích chính đáng trong việc cung cấp trang web của chúng tôi một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn nhất có thể.
Người nhận dữ liệu là nhà điều hành CDN, người làm việc cho chúng tôi trong khuôn khổ thỏa thuận dữ liệu đơn đặt hàng:

Fastly, Inc. 
475 Brannan St. #300
San Francisco, CA 94107
USA

Fastly, Inc. được chứng nhận về Bảo vệ quyền riêng tư. Để biết thêm thông tin về bảo mật và quyền riêng tư tại Fastly, vui lòng truy cập https://www.fastly.com/privacy
Họ có quyền phản đối. Bạn có thể khẳng định quyền này bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp cho công ty của chúng tôi.

4.3 Cookie

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Đây là những tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn để giúp việc sử dụng một trang web thuận tiện hơn. Đây có thể là các chức năng như lưu cài đặt hoặc nhận dạng thiết bị của người dùng và được thực hiện thông qua ID cookie. Cookie giúp chúng tôi thiết kế phiếu mua hàng trực tuyến cho bạn với tư cách là khách truy cập trang web thân thiện với người dùng và được điều chỉnh phù hợp nhất có thể. Chúng tôi sử dụng cả cookie của riêng chúng tôi và cookie từ các bên thứ ba. 
Bạn có thể định cấu hình cài đặt của các cookie này bất kỳ lúc nào. Bằng cách này, bạn có thể hạn chế cài đặt cookie trong cài đặt trình duyệt của mình, ngăn chặn chúng hoàn toàn hoặc sắp xếp để tự động xóa cookie khi cửa sổ trình duyệt bị đóng. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt cấu hình của cookie thông qua cửa sổ bật lên ở phần dưới của trang. Chúng tôi phân biệt giữa các loại cookie sau:

 • Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật: cần thiết cho hoạt động trơn tru của trang web. Chúng tôi sử dụng các cookie theo Điều 6, Đoạn 1, Mục c) DS-GVO.
 • Cookie để phân tích: đo lường phạm vi tiếp cận của phiếu mua hàng của riêng chúng tôi và phục vụ để tối ưu hóa nó theo Điều 6, Đoạn 1, Mục a) DS-GVO.
 • Cookie cho mục đích tiếp thị (hiện chưa được triển khai): Cho phép chúng tôi quảng cáo dịch vụ của mình thông qua quảng cáo dựa trên sở thích. Tùy chọn này phải được chấp thuận và tuân thủ Điều 6, Đoạn 1, Mục a) DS-GVO.

5. Các dịch vụ của chúng tôi trên trang này

5.1 Biểu mẫu liên hệ

Có một biểu mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng biểu mẫu này để liên hệ với chúng tôi bằng phương thức điện tử. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu này, dữ liệu được nhập vào các trường đầu vào sẽ được chúng tôi xử lý và bao gồm các thông tin sau:

 • Cách xưng hô
 • Họ và tên
 • Nếu có, công ty liên kết của bạn
 • Chi tiết liên hệ (điện thoại, e-mail)
 • Danh mục khách hàng
 • Thông tin bạn nhập vào "Tin nhắn".

Khi bạn gửi biểu mẫu, địa chỉ IP của bạn (xem "Hồ sơ nhật ký") và thời gian gửi cũng được lưu.
Thông tin bắt buộc và tự nguyện được chúng tôi đối xử bình đẳng. Các chi tiết bắt buộc là cần thiết để có thể liên hệ với bạn và xử lý yêu cầu của bạn.

Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân trong phạm vi thông tin bắt buộc và tự nguyện là để xử lý yêu cầu liên hệ và để có thể liên hệ với bạn. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp trong bối cảnh liên hệ là Điều 6, Đoạn 1, Mục b) DS-GVO.

Việc thu thập thêm dữ liệu cá nhân trong quá trình gửi nhằm ngăn chặn việc sử dụng sai biểu mẫu liên hệ của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo Điều 6, Đoạn 1, Mục f) DSGVO để ngăn chặn việc lạm dụng biểu mẫu liên hệ hoặc để có thể chứng minh sự thật.

Dữ liệu sẽ bị xóa ngay khi chúng không còn cần thiết cho mục đích mà chúng được thu thập. Người nhận dữ liệu là máy chủ thư của chúng tôi, người làm việc cho chúng tôi trong khuôn khổ thỏa thuận dữ liệu đơn đặt hàng. 

5.2 Cách liên hệ với chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua bưu điện, điện thoại, fax hoặc e-mail. Tùy thuộc vào dữ liệu bạn cung cấp khi bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn qua điện thoại, fax hoặc e-mail, gọi lại cho bạn hoặc viết thư cho bạn.

 • Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua đường bưu điện, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu địa chỉ cụ thể của bạn (ví dụ: họ, tên, đường phố, thị trấn, mã bưu điện), ngày và giờ nhận bưu gửi cũng như những dữ liệu đó là kết quả từ chính lá thư của bạn.
 • Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, số điện thoại của bạn nói riêng và, nếu cần, tên của bạn, địa chỉ e-mail, thời gian của cuộc gọi và chi tiết về yêu cầu của bạn sẽ được xử lý.
 • Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua fax, số fax hoặc giấy tờ tùy thân của người gửi cũng như dữ liệu thu được từ fax sẽ được xử lý.
 • Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua e-mail, địa chỉ e-mail của bạn, thời gian gửi e-mail và dữ liệu thu được từ văn bản tin nhắn (và các tệp đính kèm nếu có) sẽ được xử lý.

Mục đích của việc xử lý dữ liệu nêu trên là để xử lý yêu cầu liên hệ và có thể liên hệ với người đưa ra yêu cầu để trả lời yêu cầu. 
Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân được mô tả ở đây là Điều 6, Đoạn 1, Mục f) DSGVO. Lợi ích hợp pháp của chúng tôi là cung cấp cho bạn cơ hội liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào và có thể trả lời các câu hỏi của bạn.
Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý trong thời gian cần thiết để xử lý yêu cầu liên hệ và sẽ được tiếp nhận hoặc xử lý bởi các công ty sau:

1. Mail Hoster (Microsoft Azure)

Sau khi gửi biểu mẫu liên hệ hoặc e-mail của bạn cho chúng tôi, nó sẽ được máy chủ thư của chúng tôi tiếp nhận và xử lý. Máy chủ này hoạt động cho chúng tôi trong khuôn khổ thỏa thuận dữ liệu đơn đặt hàng.

Microsoft Ireland Operations Limited
Ireland

Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của Microsoft, vui lòng truy cập liên kết sau: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
 

2. Hubspot Quản lý Quan hệ Với Khách hàng (Customer Relationship Management – CRM)

Chúng tôi sử dụng Hubspot CRM làm giao diện giữa nhân viên văn phòng và bộ phận bán hàng để giải đáp các mối quan tâm của khách hàng một cách hiệu quả và có mục đích nhất có thể. Các câu hỏi gửi cho chúng tôi qua e-mail hoặc biểu mẫu liên hệ được Hubspot xử lý và trả lời bởi nhân viên của chúng tôi. Họ làm việc cho chúng tôi trong khuôn khổ thỏa thuận dữ liệu đơn đặt hàng.

HubSpot Ireland Limited
Ireland

Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của HubSpot, vui lòng theo liên kết sau: https://legal.hubspot.com/privacy-policy
 

Đối tác bán hàng
Tùy thuộc vào hình thức và nội dung liên hệ của bạn, chúng tôi có quyền chuyển yêu cầu của bạn đến các đối tác bán hàng của chúng tôi. Việc chuyển tiếp dữ liệu này của bạn dựa trên việc "tiết lộ bằng cách truyền phát" theo Điều 6, Đoạn 1, Mục a) DS-GVO, mà bạn sẽ được thông báo khi gửi biểu mẫu liên hệ trên trang web:

Johnson Health Tech. GmbH
Đức

Các nghĩa vụ thông tin kết quả liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu tại "Johnson Health Tech. GmbH" có thể được tìm thấy tại https://www.johnsonhealthtech.com/de/deu/privacy-policy.
Bạn có quyền phản đối mọi quá trình xử lý và chuyển tiếp dữ liệu. Bạn có thể khẳng định quyền này bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp cho công ty của chúng tôi, cũng như khi dữ liệu của bạn được chuyển cho các đối tác bán hàng của chúng tôi do "tiết lộ bằng cách truyền phát".


6. Các dịch vụ tích hợp trên trang web này

6.1 Dịch vụ của Google

Trên trang web này, chúng tôi sử dụng các dịch vụ khác nhau được cung cấp bởi Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. 
Bằng cách tích hợp các dịch vụ của Google, Google có thể thu thập và xử lý thông tin có thể bao gồm dữ liệu cá nhân. Không thể loại trừ rằng Google cũng có thể chuyển thông tin này đến các máy chủ ở các quốc gia thứ ba.

Chứng nhận Bảo vệ quyền riêng tư chứng tỏ rằng Google cam kết tuân thủ Khung bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh Châu Âu và Khung bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Thụy Sĩ. Điều này áp dụng cho việc thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân từ các quốc gia thành viên EU và Thụy Sĩ. Google, bao gồm cả Google LLC và các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn bộ của Google ở Hoa Kỳ, đã tuyên bố bằng chứng nhận rằng họ sẽ tuân thủ Nguyên tắc của chương trình Bảo vệ quyền riêng tư.

Bạn sẽ tìm thấy mục nhập cho chứng chỉ Bảo vệ quyền riêng tư theo liên kết sau: https://www.privacyshield.gov/list.
Thông tin về việc tuân thủ Google tại liên kết sau: https://policies.google.com/privacy/frameworks

Bản thân chúng tôi không thể ảnh hưởng đến dữ liệu nào mà Google thực sự thu thập, xử lý và lưu trữ. Bản thân Google tuyên bố rằng nó xử lý các thông tin sau (bao gồm cả dữ liệu cá nhân), trong số những thông tin khác:

 • Dữ liệu giao thức, cụ thể là địa chỉ IP
 • Thông tin liên quan đến vị trí
 • Số ứng dụng duy nhất
 • Cookie và các công nghệ tương tự.

Nếu bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, Google có thể thêm thông tin đã xử lý vào tài khoản của bạn và coi đó là thông tin cá nhân. Điều này phụ thuộc vào cài đặt tài khoản của bạn, cụ thể là https://www.google.de/policies/privacy/partners.

Bạn có thể ngăn thông tin này được thêm trực tiếp bằng cách đăng xuất khỏi Tài khoản Google của mình hoặc bằng cách thay đổi cài đặt tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt cookie của mình (xóa cookie, chặn cookie, v.v.). Để biết thêm thông tin và hướng dẫn, vui lòng xem phần "Cookie".

Google Ads (trước đây là AdWords)

Trang web này sử dụng Google Ads (trước đây: AdWords) và trong Google AdWords, theo dõi chuyển đổi, một dịch vụ quảng cáo trực tuyến được cung cấp bởi Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Ads và Theo dõi chuyển đổi của Google là một dịch vụ phân tích của Google. Khi bạn nhấp vào quảng cáo do Google đặt, cái gọi là "cookie" (tệp văn bản) sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Điều này cho phép phân tích các trang bạn truy cập trên trang web của chúng tôi. Thông tin này (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) được chuyển đến máy chủ của Google và được lưu trữ ở đó và có thể ảnh hưởng đến các máy chủ ở Hoa Kỳ hoặc các quốc gia thứ ba. Sau 30 ngày, những cookie này sẽ mất hiệu lực. Trong khoảng thời gian này, Google và chúng tôi có thể nhận ra khi bạn đã nhấp vào một trong các quảng cáo của chúng tôi và được chuyển tiếp đến trang web của chúng tôi. Bởi vì mỗi khách truy cập vào trang web của chúng tôi nhận được một cookie riêng lẻ, cookie có thể được theo dõi bởi lượt xem trang web của khách hàng Adwords và có thể đặt giới hạn bằng cách chỉnh sửa chính sách cookie. Vui lòng tham khảo phần "Cookie" để biết thêm thông tin.

 • Để biết thông tin về chứng nhận lá chắn bảo mật của Google, vui lòng xem giới thiệu về phần này ở trên.
 • Thông tin về chính sách bảo mật của Google có thể được tìm thấy tại liên kết sau: www.google.com/policies/privacy/
 • Bạn có thể tìm thông tin về cài đặt bảo mật của Google tại https://privacy.google.com/take-control.html.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân được mô tả ở đây là Điều 6, Đoạn 1, Mục a) DSGVO.
Họ có quyền phản đối. Bạn có thể khẳng định quyền này bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp cho công ty của chúng tôi.
 

Google Analytics

Chúng tôi sử dụng Google Analytics trên trang web của mình, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics sử dụng cookie cho phép phân tích việc sử dụng các trang web bạn truy cập. Google Analytics cũng có thể sử dụng "đèn hiệu web" (đồ họa ẩn). Các báo hiệu web này có thể được sử dụng để đánh giá thông tin như lưu lượng truy cập vào các trang web. Thông tin được tạo bởi cookie và đèn hiệu web về việc sử dụng trang web của chúng tôi (bao gồm cả địa chỉ IP của người dùng) được chuyển đến máy chủ của Google và được lưu trữ ở đó. Máy chủ này có thể được đặt tại Hoa Kỳ hoặc các quốc gia thứ ba khác và cũng có thể được chuyển cho các đối tác hợp đồng khác của Google theo SLA của Google.

Google xử lý các loại dữ liệu sau:

 • Số nhận dạng trực tuyến (bao gồm cả số nhận dạng cookie)
 • Địa chỉ IP
 • ID thiết bị

Thông tin chi tiết về dữ liệu được xử lý có thể được tìm thấy tại: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/#infocollect.
Chúng tôi chỉ sử dụng Google Analytics với tính năng ẩn danh IP được kích hoạt ("IP ẩn danh"). Do đó, địa chỉ IP của bạn sẽ bị Google cắt bớt trong các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc ở các quốc gia khác là thành viên của Thỏa thuận về Khu vực Kinh tế Châu Âu. Việc chuyển và rút ngắn địa chỉ IP chỉ diễn ra trong các trường hợp ngoại lệ trên máy chủ Google ở ​​Hoa Kỳ.

Hơn nữa, chúng tôi đã ký hợp đồng với Google về việc sử dụng Google Analytics để xử lý đơn đặt hàng (Điều 28 DS-GVO). Google thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu để đánh giá việc sử dụng trang web của chúng tôi, biên soạn báo cáo về các hoạt động trên trang web của chúng tôi và cung cấp các dịch vụ liên quan. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba nếu luật pháp yêu cầu hoặc khi các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt cho Google.

Việc tích hợp Google Analytics cho phép chúng tôi phân tích hành vi của người dùng trên trang web của mình, điều này cho phép chúng tôi cải thiện ưu đãi của mình theo cách có mục tiêu. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân được mô tả ở đây là Điều 6, Đoạn 1, Mục a) DSGVO. Trong phạm vi xử lý đơn đặt hàng, Google có quyền thu hút các nhà thầu phụ. Bạn có thể tìm thấy danh sách các nhà thầu phụ này tại https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/. Thông tin được xử lý được lưu trữ miễn là cần thiết cho mục đích được mô tả hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

 

Bạn có quyền phản đối. Bạn có thể khẳng định quyền này bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp cho công ty của chúng tôi.
Việc cung cấp dữ liệu cá nhân không được pháp luật hoặc hợp đồng yêu cầu và không cần thiết để giao kết hợp đồng. Bạn cũng không có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, việc không cung cấp có thể có nghĩa là bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi hoặc không thể sử dụng nó ở mức độ đầy đủ.
 

Trình quản lý thẻ của Google

Chúng tôi sử dụng Trình quản lý thẻ của Google trên trang web của mình. Trình quản lý thẻ của Google là một dịch vụ được cung cấp bởi Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Trình quản lý thẻ của Google cho phép chúng tôi tích hợp các mã và dịch vụ khác nhau trên trang web của mình một cách có trật tự và đơn giản hóa. Trình quản lý thẻ của Google triển khai hoặc tách riêng các thẻ. Google có thể xử lý thông tin (bao gồm cả dữ liệu cá nhân) trong quá trình này. Không thể loại trừ rằng thông tin này có thể được chuyển đến một máy chủ ở Hoa Kỳ hoặc các nước thứ ba. Cụ thể, dữ liệu cá nhân sau được Trình quản lý thẻ của Google xử lý:

 • Số nhận dạng trực tuyến (bao gồm cả số nhận dạng cookie)
 • Địa chỉ IP.

Thông tin chi tiết về việc tích hợp Trình quản lý thẻ của Google có tại liên kết sau https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Hơn nữa, chúng tôi đã ký hợp đồng với Google về việc sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để xử lý đơn đặt hàng (Điều 28 DS-GVO). Google thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu để kích hoạt các thẻ đã ký gửi và hiển thị các dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba nếu luật pháp yêu cầu hoặc khi các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt cho Google.

Nếu bạn đã hủy kích hoạt các dịch vụ theo dõi riêng lẻ, việc hủy kích hoạt sẽ vẫn có hiệu lực đối với tất cả các thẻ theo dõi được nhúng được nhúng thông qua Trình quản lý thẻ của Google. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chọn không sử dụng cookie hoặc các công cụ của bên thứ ba.

Với việc tích hợp Trình quản lý thẻ của Google, chúng tôi theo đuổi mục đích tích hợp các dịch vụ khác nhau một cách đơn giản và rõ ràng. Hơn nữa, việc tích hợp Trình quản lý thẻ của Google sẽ tối ưu hóa thời gian tải của các dịch vụ khác nhau.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân được mô tả ở đây là Điều 6, Đoạn 1, Mục a) DSGVO.

Thông tin đã xử lý được lưu trữ trong thời gian cần thiết cho mục đích đã định hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
Họ có quyền phản đối. Bạn có thể khẳng định quyền này bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp cho công ty của chúng tôi.

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân không được pháp luật hoặc hợp đồng yêu cầu và không cần thiết để giao kết hợp đồng. Bạn cũng không có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, việc không cung cấp có thể có nghĩa là bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi hoặc không thể sử dụng nó ở mức độ đầy đủ.
 

Sử dụng YouTube

Chúng tôi sử dụng video từ YouTube và các plugin YouTube trên trang web của chúng tôi. YouTube là một dịch vụ được cung cấp bởi YouTube LLC ("YouTube"), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube LLC là công ty con của Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

YouTube được tích hợp bằng cách nhúng dịch vụ trên trang web của chúng tôi bằng cái gọi là "iFrames". Khi tải iFrame này, YouTube hoặc Google có thể thu thập và xử lý thông tin (bao gồm cả dữ liệu cá nhân). Không thể loại trừ việc YouTube hoặc Google cũng có thể chuyển thông tin đến máy chủ ở quốc gia thứ ba.

Thông qua việc tích hợp YouTube, chúng tôi theo đuổi mục đích có thể trình bày nhiều video khác nhau trên trang web của mình để bạn có thể xem chúng trực tiếp trên trang web của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân được mô tả ở đây là Điều 6 (1) (f) của DS-GVO. Lợi ích hợp pháp của chúng tôi nằm ở những lợi ích mà YouTube cung cấp thông qua nền tảng của mình. Bằng cách tích hợp các video bên ngoài thông qua YouTube, chúng tôi giảm bớt các máy chủ của mình và tăng tốc độ tải bằng cách tự động cung cấp các chất lượng phát lại khác nhau. Hơn nữa, YouTube hoặc Google có lợi ích hợp pháp đối với dữ liệu (cá nhân) được thu thập để cải thiện dịch vụ của chính chúng tôi.

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân không được pháp luật hoặc hợp đồng yêu cầu và không cần thiết để giao kết hợp đồng. Bạn cũng không có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, việc không cung cấp có thể có nghĩa là bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi hoặc không thể sử dụng nó ở mức độ đầy đủ.

6.2 Dịch vụ Facebook

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ Facebook khác nhau trên trang web của mình. "Facebook" được điều hành bởi Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

Pixel Facebook

Thông qua Trình quản lý thẻ của Google, chúng tôi đã cài đặt pixel Facebook trên trang web. Điều này được truy xuất từ ​​máy chủ Facebook khi bạn gọi một trang và do đó đăng ký quyền truy cập vào trang bạn đã truy cập. Điều này cho phép chúng tôi sử dụng "Facebook Custom Audience" (Đối tượng tùy chỉnh của Facebook). Theo thông tin Facebook cung cấp, các thông tin sau có thể được ghi lại (bao gồm cả dữ liệu cá nhân):

 • Thông tin trình duyệt
 • Các trang web đã truy cập
 • ID Facebook Hàm Băm của người dùng trang web.

Để biết thêm thông tin về pixel Facebook, vui lòng truy cập: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
 

Đối tượng tùy chỉnh

Công cụ tiếp thị là một tùy chọn nhắm mục tiêu sử dụng pixel Facebook tích hợp để đối sánh dữ liệu khách truy cập từ trang web của chúng tôi với những người trên Facebook. Điều này cho phép chúng tôi nhắm mục tiêu các nhóm khách truy cập bằng quảng cáo trên nền tảng Facebook. Ngoài ra, dịch vụ này giúp giảm thiểu lãng phí trong hoạt động tiếp thị.

Để biết thêm thông tin về Đối tượng tùy chỉnh của Facebook, vui lòng theo các liên kết bên dưới:

Cuộc trò chuyện trên Facebook

Dịch vụ này cho phép chúng tôi giao tiếp dễ dàng hơn thông qua trò chuyện Facebook và được tích hợp vào "Hubspot CRM". Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần "Liên hệ với chúng tôi".

Trong trường hợp các dịch vụ được Facebook sử dụng, không thể loại trừ khả năng Facebook cũng có thể chuyển thông tin được chuyển đến máy chủ ở Mỹ hoặc nước thứ ba.

Chứng nhận Bảo vệ quyền riêng tư cho biết rằng Facebook, Inc. cam kết tuân thủ Khung Bảo vệ Quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh Châu Âu và Khung Bảo vệ Quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Thụy Sĩ. Điều này áp dụng cho việc thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân từ các quốc gia thành viên EU và Thụy Sĩ. Facebook, Inc. đã tuyên bố thông qua chứng nhận rằng nó sẽ tuân thủ các Nguyên tắc của Bảo vệ Quyền riêng tư. 

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân được mô tả ở đây là Điều 6, Đoạn 1, Mục a) DSGVO. Về thời gian lưu trữ của thông tin, Facebook tuyên bố rằng dữ liệu sẽ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để cung cấp cho bạn hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác.

Để biết thêm thông tin và chi tiết liên hệ, vui lòng theo liên kết dưới đây: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ và tại các địa chỉ sau.

Nếu bạn sống ở Hoa Kỳ hoặc Canada:

Facebook, Inc. 
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025

Nếu bạn sống ở phần còn lại của thế giới:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour, Dublin 2
Ireland
 

Chính sách bảo mật cho trang người hâm mộ Facebook của chúng tôi Thông tin chi tiết

Facebook Ireland Ltd ("Facebook") cung cấp cho chúng tôi với tư cách là nhà điều hành trang người hâm mộ Facebook cái gọi là "Thông tin chi tiết Facebook" ("Thông tin chi tiết"). "Thông tin chi tiết" là nhiều số liệu thống kê cung cấp cho chúng tôi thông tin về việc sử dụng trang người hâm mộ Facebook của chúng tôi. Bạn cũng có thể tìm thông tin chi tiết về vấn đề này tại https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights.

Để tổng hợp các thống kê này, Facebook sẽ xử lý nhiều thông tin khác nhau do bạn cung cấp (bao gồm cả dữ liệu cá nhân). Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi Facebook và chúng tôi với tư cách là các bên liên đới chịu trách nhiệm theo Điều 26 DSGVO. Sau đây, chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin thiết yếu của thỏa thuận được ký kết giữa Facebook và chúng tôi (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) theo Điều 26 DS-GVO.

Thông tin về thỏa thuận được ký kết cùng chịu trách nhiệm giữa Facebook và chúng tôi

I. Bổ nhiệm những người chịu trách nhiệm chung
Cùng chịu trách nhiệm về việc xử lý

Facebook Ireland Ltd
4 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland

schwa-medico, Medizinische Apparate, Vertriebsgesellschaft mbH
Wetzlarer Str. 41-43
35630 Ehringshausen
Đức

Số điện thoại: +49 6443 8333 - 0
Fax: +49 6443 8333 - 119
E-mail: info [at] schwa-medico.de

II. trách nhiệm liên quan đến việc xử lý dữ liệu Thông tin chi tiết
Facebook đã chịu trách nhiệm chính (giả định tất cả các nghĩa vụ theo DS-GVO) đối với việc xử lý dữ liệu. Điều này có nghĩa là cụ thể

 • Facebook đảm nhận các nghĩa vụ thông tin cần thiết (ví dụ: Điều 13 DSGVO)
 • Quyền của chủ thể dữ liệu có thể được khẳng định đối với Facebook (ví dụ: quyền được thông tin hoặc xóa, phản đối xử lý dữ liệu hoặc thu hồi bất kỳ sự đồng ý nào đã được cấp; xem thêm phần "V. Quyền của chủ thể dữ liệu")
 • Đảm bảo các biện pháp kỹ thuật và tổ chức xử lý dữ liệu.

Facebook cung cấp thông tin toàn diện về xử lý dữ liệu tại www.facebook.com (Điều 13 DS-GVO). Để cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về các thông tin cần thiết, chúng tôi cũng tham khảo nội dung do Facebook cung cấp trong khuôn khổ thông báo bảo vệ dữ liệu này.

Bất chấp trách nhiệm chính đã được thỏa thuận của Facebook, tất nhiên bạn cũng có thể khẳng định quyền của mình theo DSGVO trực tiếp chống lại chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuyển ngay yêu cầu này tới Facebook bằng một biểu mẫu có sẵn cho mục đích này.
 

1. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Cơ sở pháp lý và mục đích xử lý của Facebook có thể được xem tại https://www.facebook.com/about/privacy/legal_baseshttps://de-de.facebook.com/policy.php. Cơ sở pháp lý của chúng tôi để xử lý dữ liệu Thông tin chi tiết là lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo Điều 6, Đoạn 1, Mục f DSGVO. Chúng tôi có lợi ích chính đáng trong việc có thể theo dõi hành vi của người dùng trên trang người hâm mộ Facebook của chúng tôi. Đặc biệt, điều này cho phép chúng tôi ghi lại phạm vi tiếp cận và hiệu quả của các chiến dịch, bài đăng và các hoạt động khác của chúng tôi bằng các số liệu thống kê đã chuẩn bị. Điều này cho phép chúng tôi liên tục tối ưu hóa trang web và phạm vi dịch vụ của chúng tôi phù hợp với nhu cầu. Điều này cũng thể hiện mục đích xử lý của chúng tôi.
 

2. Xử lý dữ liệu trên trang người hâm mộ Facebook

Cụ thể, Facebook có thể xử lý các dữ liệu sau:

 • Tương tác của người dùng (hành vi nhấp chuột, bài đăng, lượt thích, xem video, lượt xem trang, v.v.)
 • Cookie
 • Đặc điểm nhân khẩu học (tuổi, giới tính, tiểu bang liên bang, v.v.)
 • Địa chỉ IP
 • Thông tin hệ thống và thiết bị (ví dụ: loại trình duyệt, hệ điều hành, v.v.).

Việc xử lý chính xác dữ liệu của bạn khi bạn truy cập trang người hâm mộ Facebook của chúng tôi phụ thuộc vào việc bạn có tài khoản Facebook hay không:

 • Nếu bạn có tài khoản Facebook, Facebook có thể gán vĩnh viễn dữ liệu cho tài khoản của bạn để tìm hiểu thêm về bạn.
 • Nếu bạn chưa có tài khoản Facebook, Facebook có thể lưu trữ dữ liệu của bạn. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng cookie. Đây thường là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Nhiều thông tin khác nhau được ghi vào tệp văn bản này, có thể được đọc ra sau đó. Điều này cho phép Facebook lưu trữ và xử lý thông tin về bạn ngay cả khi bạn không có tài khoản Facebook. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về cookie Facebook tại https://de-de.facebook.com/policies/cookies/.

Trong phạm vi sử dụng Thông tin chi tiết, chúng tôi chỉ nhận được số liệu thống kê ẩn danh từ Facebook về việc sử dụng trang người hâm mộ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể xem có bao nhiêu người dùng đã thực hiện một số tương tác nhất định chứ không thể biết người dùng nào đã thực hiện một hành động nhất định. Số liệu thống kê của dữ liệu Thông tin chi tiết không cho phép chúng tôi đưa ra kết luận về một người.
 

3. Quyền của chủ thể dữ liệu

Về nguyên tắc, bạn có các quyền sau:

 • Quyền được thông tin (Điều 15 DS-GVO)
 • Quyền được cải chính (Điều 16 DS-GVO)
 • Quyền phản đối (Điều 21 DS-GVO)
 • Quyền xóa (Điều 17 DS-GVO)
 • Quyền hạn chế xử lý (Điều 18 f. DS-GVO)
 • Quyền chuyển giao dữ liệu (Điều 20 DS-GVO).

Bạn có quyền thu hồi bất kỳ lúc nào có hiệu lực trong tương lai bất kỳ sự đồng ý nào mà bạn đã đưa ra, mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý cho đến khi thu hồi.

Bạn có thể khẳng định các quyền này trực tiếp chống lại Facebook hoặc chúng tôi (xem phần "II. Trách nhiệm liên quan đến việc xử lý dữ liệu Thông tin chi tiết "). Nếu bạn muốn khẳng định quyền của mình chống lại chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ e-mail datenschutz [at] schwa-medico.de và mô tả yêu cầu cụ thể của bạn càng chi tiết càng tốt.

Bạn có quyền phản đối việc xử lý cookie. Bạn có thể thực hiện quyền này như sau:

 • Trong cài đặt trình duyệt của mình, bạn có thể hạn chế hoặc ngăn chặn hoàn toàn việc cài đặt cookie. Bạn cũng có thể sắp xếp để tự động xóa cookie khi đóng cửa sổ trình duyệt. Bạn có thể tìm thêm thông tin hoặc hướng dẫn trong phần "Cookie".
 • Tại https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt của mình để sử dụng cookie. Ở đây bạn sẽ tìm thấy trong phần "Nếu bạn có tài khoản Facebook". (Có tài khoản Facebook) và "Công khai" (không có tài khoản Facebook) Thông tin về cách bạn có thể phản đối việc xử lý đối với Facebook.

Bạn có thể xác định thời gian lưu trữ của cookie thông qua trình duyệt của mình bằng cách hiển thị cookie (thường bằng cách nhấp vào chữ "i" bên cạnh thanh địa chỉ, ví dụ: trong Firefox hoặc Google Chrome).


7. Thông tin chung về cung cấp dữ liệu

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân không được pháp luật hoặc hợp đồng yêu cầu và không cần thiết để giao kết hợp đồng. Bạn cũng không có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, việc không cung cấp dữ liệu có thể có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng ưu đãi của chúng tôi hoặc chỉ ở một mức độ hạn chế.


8. Mạng xã hội và liên kết bên ngoài

Ngoài trang web này, chúng tôi cũng duy trì sự hiện diện trên các phương tiện truyền thông xã hội khác nhau mà bạn có thể truy cập bằng cách nhấp vào các nút thích hợp trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn truy cập một sự hiện diện như vậy, dữ liệu cá nhân có thể được truyền đến nhà cung cấp mạng xã hội.

Chúng tôi muốn chỉ ra rằng điều này có thể liên quan đến việc truyền thông tin (bao gồm cả dữ liệu cá nhân) tới máy chủ ở quốc gia thứ ba và do đó, dữ liệu đó có thể được xử lý bên ngoài khu vực của Liên minh Châu Âu. Các nhà cung cấp của Hoa Kỳ được chứng nhận theo chương trình Bảo vệ quyền riêng tư đã cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.

Hơn nữa, có thể là ngoài việc lưu trữ dữ liệu mà bạn đã nhập cụ thể vào phương tiện xã hội này, thông tin khác cũng có thể được xử lý bởi nhà cung cấp mạng xã hội. Ví dụ, điều này liên quan đến dữ liệu quan trọng của hệ thống máy tính mà bạn truy cập nó (địa chỉ IP, loại bộ xử lý được sử dụng, phiên bản trình duyệt và các trình cắm được sử dụng). Nếu bạn đã đăng nhập trong khi truy cập vào một trang web như vậy bằng tài khoản người dùng của mạng tương ứng, trang tương ứng có thể chỉ định lượt truy cập này cho tài khoản của bạn.

Đối với mục đích, phạm vi và việc xử lý thêm dữ liệu của bạn, cũng như các quyền của bạn về mặt này, vui lòng tham khảo các quy định tương ứng của người chịu trách nhiệm.
Chúng tôi cũng muốn chỉ ra rằng trang web của chúng tôi chứa thêm các liên kết đến các trang web bên thứ ba bên ngoài, theo đó chúng tôi không ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu trên các trang web của bên thứ ba này.


9. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi bảo mật trang web của mình và tất cả các hệ thống liên quan khác bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức chống lại sự mất mát, phá hủy, truy cập, sửa đổi hoặc phân phối dữ liệu của bạn bởi những người không được phép. Tuy nhiên, mặc dù kiểm tra thường xuyên, việc bảo vệ hoàn toàn trước mọi rủi ro là không thể.


10. Thu hồi

Bạn có quyền thu hồi bất kỳ lúc nào có hiệu lực trong tương lai bất kỳ sự đồng ý nào mà bạn đã đưa ra, mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý cho đến khi thu hồi.


11. Quyền của chủ thể dữ liệu

Về nguyên tắc, bạn có các quyền sau:

 • Quyền được thông tin (Điều 15 DSGVO)
 • Quyền được cải chính (Điều 16 DSGVO)
 • Quyền phản đối (Điều 21 DSGVO)
 • Quyền hủy bỏ (Điều 17 DSGVO)
 • Quyền hạn chế xử lý (Điều 18f. DSGVO)
 • Quyền chuyển giao dữ liệu (Điều 20 DSGVO).

Đối với những câu hỏi kiểu này, vui lòng liên hệ datenschutz [at] schwa-medico.de. Xin lưu ý rằng trong những yêu cầu như vậy, chúng tôi phải đảm bảo rằng chủ thể dữ liệu thực sự là người có liên quan.

Không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp xử lý hành chính hoặc tư pháp nào khác, bạn có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu.
Việc ra quyết định tự động ("lập hồ sơ") không diễn ra trên trang web của chúng tôi.

schwa-medico, Medizinische Apparate, Vertriebsgesellschaft mbH
Có hiệu lực: Tháng 11 năm 2020/Áp dụng phiên bản tiếng Đức.